http://www.english.katowice.pl/http://www.english.katowice.pl/http://www.english.katowice.pl/Tlumaczenia_pisemne_w_zyciu_codziennymhttp://www.english.katowice.pl/Istota_tlumaczenia_medycznegohttp://www.english.katowice.pl/Technika_i_tlumaczenia_techniczne